Phiên dịch tiếng Hàn

  • Bắc Ninh
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Hàn
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn
Việt Nam

- Chức vụ : Tổng vụ
- Phiên dịch tiếng Hàn văn phòng
- Tính lương, làm các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng
- Làm báo cáo kế hoạch dòng tiền
- Làm các công việc phát sinh pccc, thẻ tạm trú, vé máy bay


- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
- Trình độ tiếng Hàn topik 5 trở lên (hoặc tương đương)
- Ưu tiên có kinh nghiệm và sống ở Bắc Ninh