Nhân viên vận hành máy trải bông Y tế

  • Hưng Yên
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Không yêu cầu
Khu công nghiệp Thăng Long II
Việt Nam

- Hiểu rõ phương pháp vận hành máy trải bông.
- Biết được các bước và quy trình từng công đoạn của máy trải bông. (Bộ phận cấp nguyễn liệu, bộ phận làm tơi bông, bộ phận trải bông, bộ phận phun nước áp lực để tạo ra sự liên kết giữa các sợi bông với nhau)
- Biết điều chỉnh và chỉnh sửa máy khi máy trải bị lỗi.
- Biết bảo trì bảo dưỡng định kỳ từng bộ phận của máy trải bông.
- Có kỹ năng quản lý công nhân ,hướng dẫn công việc.
- Thông tạo Excel và Word.


 

- Có kỹ năng quản lý công nhân ,hướng dẫn công việc. 
- Biết điều chỉnh và chỉnh sửa máy khi máy trải bị lỗi. 
- Biết bảo trì bảo dưỡng định kỳ từng bộ phận của máy trải bông.