Groupleader SMT

  • Bắc Ninh
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Không yêu cầu
KCN Vsip
Việt Nam

- Quản lý chung SMT
- Xử lý công việc phát sinh trên line
- Tổng hợp báo cáo với quản lý người Hàn
- Điều hành mọi hoạt dộng trên line sản xuất


- Đã từng làm việc tại công ty điện tử 
- Hiểu biết về line sản xuất SMT
- Hiểu biết về các máy móc: Mounter, Yamaha..
- Thành thạo word, Excel, powerpoint
- Ưu tiên tiếng Hàn hoặc Anh