Nhân viên biên phiên dịch tiếng Hàn

  • Bắc Ninh
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng hàn
KCN Vsip
Việt Nam

- Biên dịch tài liệu hệ thống ISO tiêu chuẩn, tài kiệu bộ phận
- Phiên dịch tại văn phòng khối sản xuất, chất lượng


- Tốt nghiệp các trường chuyên khoa tiếng hàn
- Ưu tiên có bằng topik
- ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất