Quality (Chất lượng)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh
Hải Phòng
Việt Nam

  • Phân tích dữ liệu và các vấn đề liên quan đến chất lượng báo cáo trưởng bộ phận
  • Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các công đoạn
  • Nhận phản hồi và báo cáo, trả lời khách hàng
  • Hỗ trợ các phòng ban khác hoàn thành hoạt động kiểm tra chất lượng

  • Có kinh nghiệm 1-2 năm làm tại cty sản xuất/lắp giáp về bản mạch điện tử
  • Học chuyên ngành điện/điện tử.
  • Thành thạo kỹ năng máy tính
  • Tiếng Anh nghe nói thành thạo